Om konvertering till fasta svänghjul

Vi får ibland frågan om hur vi ser på att ett dubbelmassesvänghjul konverteras till ett fast svänghjul. Vår uppfattning är att det är direkt skadligt för växellådan och vi avråder från konvertering. Garantin på utbytesväxellåda upphör för konverterade fordon.

 - Ett dubbelmassesvänghjul är anpassat för att dämpa vibrationer med stor noggrannhet för varje typ av bil. Ett fast svänghjul kan helt enkelt inte anpassas med samma noggrannhet, vilket ökar slitaget bl. a. på växellådan. Vid byte av svänghjul skall du därför behålla originalkonstruktionen, säger Daniel Carlbom, Technical Sales Service, Schaeffler Automotive Aftermarket.