Vår utbildade personal kan utföra fullständig växellådsservice, felsökning av växellåda och vid behov växellådsbyte. Vi är samarbetspartner till Hellsten Växellådor AB, vilket innebär kvalitetssäkrade växellådor, starka garantier och korta leveranstider.

Gränsverkstad AB

Älverudsvägen 1
670 10 Töcksfors

Telefon 0573-299 10
Epost info@gransverkstad.se
Webb www.gransverkstad.se