Vi tar emot alla bilmärken, servar personbilar, skåpbilar och släpvagnar, hanterar alla försäkringsskador för samtliga försäkringsbolag, släcker 2:or, erbjuder skräddarskydd fordonsservice åt företag med mera. Vår utbildade personal kan utföra fullständig växellådsservice, felsökning av växellåda och vid behov växellådsbyte. Vi är samarbetspartner till Hellsten Växellådor AB, vilket innebär kvalitetssäkrade växellådor, starka garantier och korta leveranstider.​​​​​​​

Lundströms Bil & Kaross AB

Spinnvägen 1
903 61 Umeå

Telefon 090-323 92
Epost info@bilochkaross.se
Webb www.bilochkaross.se