Coronaviruset (COVID-19)

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus i världen. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19. WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Vi kommer på denna sida löpande att förmedla information som är av vikt för kunder och leverantörer.

Coronavirusets (COVID-19) påverkan: löpande uppdateringar

2020-03-23

Meddelande till våra kunder
Hellsten Växellådor AB är öppet som vanligt
Med tanke på det rådande läget med Corona-viruset vill jag kort informera om att vi har rustat oss för att kunna hantera service och leveranser på samma sätt som innan. För att ni ska få bästa möjliga service ser vi gärna att daglig kommunikation, så långt det är möjligt, sker via e-post till sales@hellstenvaxellador.se. På så sätt minskar vi personberoendet om någon medarbetare skulle vara sjuk eller otillgänglig.

  • Leveranser går som vanligt
  • Vi håller öppet som vanligt, vardagar 8-17
  • Vi har beredskap med rutiner för att säkerställa att kundtjänst / övrig service fungerar
/Johan Hellsten, VD

 
Tiedoitus asiakkaillemme
Hellsten Växellådor AB on avoinna normaalisti

Koronaviruksesta johtuen haluan lyhyesti ilmoittaa, että pyrimme edelleen pitämään asiakaskontaktimme ja toimituksemme entisellä tasolla. Parhaan mahdollisen tuen saavuttamiseksi toivomme että yhteys ensisijaisesti hoidetaan sähköpostin kautta – osoite on myynti@hellstenvaihdelaatikot.fi. Täten minimoimme ne viiveet jotka johtuvat henkilöstön poissaolosta

  • Tavarantoimitukset menevät entiseen tapaan
  • Aukioloaikamme ovat – kuten tavallisesti-  8 – 17 ( 9- 18 Suomen aikaa)
  • Meillä on valmius ja menettelytavat siihen, että asiakaspalvelu toimii

/Johan Hellsten, Toimitusjohtaja
 
Information to our collaborators
Hellsten Växellådor AB remain open as usual

Given the current circumstances surrounding the Corona outbreak, I want to briefly inform you that we stand prepared with taken measures to ensure that our capacity of service and delivery remain as before. To secure the best possible service for you we would advise that daily communication, as far as possible, is managed via e-mail to sales@hellstenvaxellador.se. This way we can secure a continuous high level of support if an employee becomes ill or otherwise unavailable.

  • Our deliveries are sent as usual
  • We maintain regular opening hours, weekdays 8-17
  • We have routines in place to ensure customer service / other services operates as usual 

/Johan Hellsten, CEO
 

2020-03-16

Just nu påverkas vår verksamhet blygsamt av COVID-19, men om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning så räknar med vi med att läget förändras. Vi tar smittskyddsarbetet på stort allvar och vi organiserar oss för att fortsatt vara tillgänglig för dig som kund och leverantör. Hos oss har vi ingen personal på plats som uppvisar symptom som kan kopplas till Corona. Säkerheten på arbetsplatsen är central för oss och vår personal är väl insatt i rutinerna som gäller för att minimera smittspridning. Symptomfria externa besökare är fortsatt välkomna, men våra riktlinjer för att förhindra smitta gäller. 
/Johan Hellsten, VD

English
Our business is currently only slightly affected by the COVID-19 outbreak. If, however, the development of the outbreak continues to escalate things will most likely change. We take the CORONA-19 virus seriously and work proactively and preventively. None of our employees are infected by COVID-19. Safety in the workplace is central to us and our staff are well versed in the procedures that apply to minimize the spread of infection. Our goal is to remain available to our customers and suppliers. Symptom-free external visitors are welcome, but our guidelines for preventing infection apply.
/Johan Hellsten, CEO

Suomeksi
Tällä hetkellä ovat vaikutukset toimintaamme vähäisiä, mutta ne lisääntyvät todennäköisesti lähiaikoina. Pyrimme toden teolla rajoittamaan viruksen leviämistä, ja samalla palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Henkilökunnastamme on työpaikalla vain ne joilla ei ole sairastumisen oireita. Turvallisuus on meille keskeinen asia, ja henkilökuntamme on tietoinen menettelystä leviämisen rajoittamiseksi. Oireettomat asiakkaat ja tavarantoimittajat ovat edelleen tervetulleita asioimaan meillä.
/Johan Hellsten, Toimitusjohtaja

ADRESS

Hellsten Växellådor AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT

0300 - 742 20
sales@hellstenvaxellador.se

FÖLJ OSS

Nyhetsbrev
LinkedIn