återvinning vinner i längden

MEDVETENHET OCH AMBITION
Återvinning, resurshushållning och producentansvar är hörnstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna och återvinning är faktiskt själva kärnverksamheten hos oss här på Hellsten Växellådor AB. Sedan många år återvinner och renoverar vi trasiga växellådor och skapar på så sätt nya resurser och minskar vår miljöpåverkan.
ÅTERVINNING SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT
Delar som riskerar att slitas ut under en växellådas beräknade livstid byts ut tillsammans med skadade komponenter. För att förlänga produkternas livslängd åtgärdas kända problem eller svagheter som standard. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och underleverantörer för att underlätta återvinning. I våra strategier ingår bland annat ökad användning av återvinningsbara material och utfasning av farliga kemikalier.  
FOKUSERAT ARBETE GER MINSKAT AVTRYCK
I vår miljöstrategi ingår även att använda miljöanpassade logistiklösningar och miljöcertifierade transportsätt och på så sätt minska vårt ekologiska avtryck.
Det tycker vi är bra för framtiden! 

FÅ NYHETSBREV


HÖR AV DIG
0300 - 74 220
E-posta oss

DITT TELEFONNR

Copyright 2016: Hellsten Växellådor AB.
Länka gärna till oss, vi hjälper dig gärna med bilder i så fall.