Reklamationsanmälan

För snabbast möjliga handläggning behöver du ge oss en komplett bild av problemet bakom din reklamationsanmälan.  Vi har skapat två formulär, ett för reklamation av automatisk växellåda och ett för reklamation av manuell växellåda, för ändamålet. Formulären är framtagna för att säkerställa att samtlig relevant information inkommer till oss och därmed påskyndar reklamationsprocessen. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och, vid fritextsvar, svarar så utförligt som möjligt. 

Reklamation automatisk växellåda
Reklamation manuell växellåda

FÅ NYHETSBREV


HÖR AV DIG
0300 - 74 220
E-posta oss

DITT TELEFONNR

Copyright 2016: Hellsten Växellådor AB.
Länka gärna till oss, vi hjälper dig gärna med bilder i så fall.