Hellsten Gears logo - small 600px

Genbrug vinder i det lange løb

Genbrug, ressourcestyring og producentansvar er hjørnestenene i samfundets strategier for bæredygtig udvikling. Vi i Sverige er blandt de bedste i verden til genbrug og genbrug er faktisk kerneforretningen hos os her hos Hellsten Gears AB. Vores virksomhed er udsprunget af ideen om, at næsten alt kan repareres og genbruges. For familien Hellsten er det mere end bare ord, det er en livsstil, der har gennemsyret hele virksomhedens måde at arbejde på siden 1983. Hver dag arbejder vi innovativt og ansvarligt, gennem genbrug, ressourcestyring og producentansvar, mod et bedre miljø og bæredygtig udvikling.

Gennem vores udvekslingssystem er ødelagte gearkasser, slutgear og distributionskasser (som så mange andre smider) indarbejdet i en løbende cyklus. Hver del er omhyggeligt renoveret med det mål at fungere i mange år endnu. Detaljer, der risikerer slid i en gearkasses estimerede levetid, udskiftes sammen med beskadigede komponenter, og for at forlænge produkternes levetid er kendte problemer eller svagheder rettet som standard.
På salgstidspunktet udskiftes den renoverede del med en anden ødelagt del, som så indtager sin plads i kredsløbet og vores fine genbrugsfilosofi.
Gennem hele renoveringskæden arbejder vi tæt sammen med vores leverandører og underleverandører for at lette genanvendelse. Vores strategier omfatter øget brug af genanvendelige materialer og udfasning af farlige kemikalier. 
I en verden, hvor ressourcerne er begrænsede, er genbrug den eneste mulighed. Bilindustrien er en medvirkende årsag til et dårligere klima, og derfor skal vi i bilindustrien arbejde hårdere, smartere og mere løsningsorienteret for at retfærdiggøre vores eksistens. Hver renoveret eller brugt del, som Hellsten Gears AB sælger, er faktisk et særskilt bidrag til miljøet. Derfor er det ikke kun vigtigt for os, men faktisk helt afgørende, at bruge vores solide viden til at genbruge så mange dele som muligt. Vi bruger ressourceeffektive kanaler til at få delene på markedet. Vores miljøstrategi omfatter også at bruge miljøtilpassede logistikløsninger og miljøcertificerede transportformer og dermed reducere vores økologiske fodaftryk.

At nemt kunne tilbyde renoverede og brugte gearkasser, slutgear og fordelerkasser, pakket sammen med ordentlig garanti og support, bliver en sikker og fremtidssikret forretning, der gavner både miljøet og kunden. Det er en bæredygtig udvikling i virkeligheden!

En undersøgelse fra Chalmers University of Technology, 2017, viser, at renoveringen af ​​en enkelt gearkasse reducerer GWP*, det globale opvarmningspotentiale, med 36% sammenlignet med GWP til fremstilling af en ny gearkasse! På et enkelt år sælger vi mange, mange renoverede og brugte gearkasser. Hver renoveret eller brugt del, som vi håndterer, er et separat bidrag til miljøet, der efterlader et meget lettere CO2-fodaftryk. Vores arbejde gør en forskel. Derfor er det ikke kun vigtigt for os, men faktisk afgørende at udnytte vores ekspertise til at genbruge så mange dele som muligt.

* GWP: et mål for en drivhusgas evne til at bidrage til drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Renoveringen af ​​en enkelt gearkasse reducerer GWP*, det globale opvarmningspotentiale, med 36% sammenlignet med GWP til fremstilling af en ny gearkasse

ADRESSE
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås
Sverige

KONTAKT
+46 300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FØLG OS
Nyhedsbrev
LinkedIn