Hellsten Gears logo - small 600px

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter. 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Från den 25 maj 2018 följer Hellsten Gears AB den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Hellsten Gears AB hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR. 

 • När du efterfrågar en del till ett fordon hos oss behöver vi fordonets registreringsnummer alternativt chassinummer. Denna information behövs för att vi vid en beställning kan säkerställa vi levererar rätt del till ditt fordon och för att våra garantier ska gälla. 
 • För att skapa en beställning i våra system behöver vi ett organisationsnummer (personnummer för privatperson), beställarens namn, leverans-/fakturaadress samt ett telefonnummer eller en e-postadress.
 • Vi gör en kreditupplysning på nya kunder.
  • Kreditupplysningen gäller i 12 månader.
 • För att kunna skicka din beställning använder vi adressuppgifter som vi registrerat när du varit i kontakt med oss. Din adress-/kontaktinformation lämnas då över till det fraktbolag vi anlitat för leveransen.
  • Om du föredrar att vi inte lämnar över din adress-/kontaktinformation till tredje part så går det bra att själv hämta din beställning i Fjärås. 
 • När du besöker Hellsten Gears AB:s webbplats eller andra tjänster som Mina sidor kan vi använda exempelvis cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker för att säkerställa en bra besökarupplevelse och för att sajterna ska fungera korrekt samt för utveckling av våra webbplatser. Detta baserar vi på berättigat intresse, då i syfte att maximera samt förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. Du kan läsa mer på www.hellstengears.com/cookies.
 • Vi använder oss av din e-postadress för utskick via e-post. Du kan när som helst avbryta utskicken genom att klicka på "Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här." längst ner i valfritt nyhetsbrev. Du kan även kontakta kundtjänst på telefon 0300 - 742 20 eller sales@hellstengears.com.

Grundläggande för vår hantering är:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
 • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
 • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
 • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Vi lagrar inte mer data eller data längre än vi behöver för att uppfylla våra skyldigheter, t.ex. leverans, garanti och reklamation.
 • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om. 
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

Du, vars personuppgifter finns i våra register, har rätt till följande:

 • Att få tydlig information från oss, t.ex. när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.
 • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform, beroende på vad som passar dig bäst. Vi svarar dig inom 30 dagar. OBS! För att skydda dig kommer vi att vara noga med att fastställa din identitet om du begär ut uppgifter.
 • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi snarast att rätta dem. Upptäcker vi att något inte stämmer underrättar vi dig.
 • På din begäran raderar vi snarast dina personuppgifter. 
 • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före, såsom myndighetskrav, men du får alltid ett besked och en motivering från oss snarast möjligt.
 • Vänd dig till oss om du undrar över något eller är missnöjd på något sätt – vi hoppas naturligtvis kunna lösa alla dina frågor. Skulle vi trots allt inte komma överens kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten.

Kontakt

Har du frågor avseende GDPR kontaktar du vårt dataskyddsombud via e-post sales@hellstengears.com. Märk ditt e-postmeddelande med ämnet Ärende Dataskyddsombud GDPR.
Du kan även ringa vår kundtjänst 0300 – 742 20 som vidarebefordrar ditt ärende.

Mer information

Mer information om GDPR finner du på Dataskyddsmyndigheten webbplats.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn