Hellsten Gears logo - small 600px

Reklamationsanmälan

För snabbast möjliga handläggning behöver du ge oss en komplett bild av problemet bakom din reklamationsanmälan.  Vi har skapat två formulär, ett för reklamation av automatisk växellåda och ett för reklamation av manuell växellåda, för ändamålet. Formulären är framtagna för att säkerställa att samtlig relevant information inkommer till oss och därmed påskyndar reklamationsprocessen. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och, vid fritextsvar, svarar så utförligt som möjligt. 

Reklamation automatisk växellåda
Reklamation manuell växellåda
Övriga delar

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn