Hellsten Gears logo - small 600px

Retur av defekt stomme

Vårt utbytessystem innebär att den defekta stommen måste returneras intakt till oss efter att den nya delen är installerad. Om den defekta stommen inte returneras till oss så fakturerar vi en stomavgift. Om den defekta stommen returneras men har yttre skador så kommer vi att fakturera en del av stomavgiften som motsvarar storleken på skadan.

Viktigt

Delar som behövs vid montering av en ny växellåda, fördelningslåda, differential eller turbo glöms ofta kvar på den defekta stommen som returnerats till oss. Vi sparar inte dessa delar. Arbetet med att montera den nya delen kan försvåras, omöjliggöras eller bli onödigt kostsamt om viktiga monteringsdelar saknas. Returnera den defekta stommen först när monteringen av den nya delen är klar och fordonet åter fungerar. Kontakta kundtjänst så snart som möjligt om den trasiga stommen inte kan returneras
eller om den har extern skada.

Förberedelser innan frakt 

 • Returenheten ska vara intakt när vi tar emot den, ej isärplockad.
 • Töm returenheten på olja. Om returenheten inte töms på olja och orsakar läckage under transport kommer ni att faktureras för sanering av transportfordonet.
 • Rengör (grovt) returenheten utvändigt med trasa. Använd ej vatten.
 • Packa returenheten i samma emballage som bytesdelen kom i.
  • Oljeduk och wellpapp ska användas som oljeskydd om den nya delen kom med detta.
  • Använd medföljande spännband för att banda returpallen. Om delen kom i en låda använd packtejp.

Fraktsedel

 • Fraktsedel för returen finner du i den plastficka som kom med leveransen av den nya delen.
 • Saknar du fraktsedel? Skicka e-post till sales@hellstengears.com, uppge ämne "Saknar fraktsedel för order [Ordernr] ".
 • Avlägsna gamla fraktsedlar från emballaget och klistra på den nya.

*** NOTERA! ***
Du måste informera oss om fordonets körsträcka och felsymptom
för att garantin för den nya delen ska aktiveras.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn