Hellsten Gears logo - small 600px

GDPR

Euroopan unionin yleinen henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Kaksi vuotta kestänyt siirtymäaika umpeutui 25.5.2018, ja sen jälkeen sitä ryhdyttiin soveltamaan täysimääräisesti. Kaikissa henkilötietoja käsittelevissä organisaatioissa asioiden pitää olla asetuksen edellyttämässä kunnossa. Asetuksesta käytetään yleisesti lyhennettä GDPR (EU 2016/679).
 
Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta
Hellsten Gears AB ja sen tytäryhtiöt käsittelevät tietoja, joita tarvitaan sopimusten mukaisten velvoitteidemme täyttämiseen. Yritys vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.
 
Henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava suojatusti niin, että tiedot eivät joudu vääriin käsiin tai ettei niitä vahingossa poisteta tai muokata. Tietojen on oltava poistettavissa, kun niitä ei enää tarvita.
Henkilötietojen käsittelyllä on oltava aina tarkoitus ja oikeusperusta riippumatta siitä, miten ja missä tietoja käsitellään. Oikeusperusta voi olla esimerkiksi suostumus, sopimus tai oikeudellinen velvoite. Tietoja ei saa kerätä tai käsitellä enemmän kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tietoja ei saa myöskään säilyttää pidempään kuin on tarpeen.
 
Henkilötietojen käyttötarkoitukset

  • Voidakseen myydä ja hallinnoida tuotteita ja palveluja sopimusten mukaisesti
  • Voidakseen pitää yhteyttä kanssasi ja pitää yllä asiakassuhdetta ennen sopimuksen tai yhteistyösuhteen solmimista, sen aikana ja sen jälkeen
  • Markkinointitarkoituksiin

Oikeutetun edun mukaisesti säilytämme yhteystietoja päättyneen sopimuksen jälkeen tavoitteena solmia uusia yhteistyösopimuksia. Säilytämme sellaisten mahdollisten asiakkaiden yhteystietoja, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa ja jotka ovat myös meidän kannaltamme kiinnostavia. Yhteystietoja karsitaan vuosittain ja vain olennaiset säästetään. Sopimuksen päätyttyä säilytämme tarvittavia tietoja lainmukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolain ja vanhentumisaikojen mukaisesti.
 
Sinulla on sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaan oikeus saada kerran kalenterivuodessa tieto siitä, mitä henkilötietoja käsitellään sinusta riippumatta siitä, miten ne on kerätty. Jos haluat saada tällaisia tietoja, niiden on esitettävä kirjallinen pyyntö Yhtiölle. Sinun on lähetettävä pyyntö sähköpostitse sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti verkkosivustolla ilmoitettuun osoitteeseen (sales@hellstengears.com).
 
Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Henkilötietojasi voivat käsitellä henkilötietojen käsittelijämme, jotka suorittavat tehtäviä Hellsten Gears AB-yhtiöille. Nämä henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä tietoja vain niissä tarkoituksissa, joita varten henkilötietosi on kerätty, ja Hellsten Gears AB:n ohjeiden mukaisesti.
 
Tietoja luovutetaan vain, kun laki tai käytäntö niin velvoittaa, esim. viranomaisille, tilintarkastajille ja asianajajille. Emme myy, jaa tai muulla tavoin levitä henkilötietojasi ulkopuolisille, paitsi siltä osin, kun se on tämän käytännön mukaista.
 
Sinun oikeutesi ja yhteystiedot
Voit ottaa meihin yhteyttä milloin vain, jos haluat tietää lisää siitä, miten huolehdimme yksityisyydensuojastasi, tai jos haluat muuttaa tai poistaa tietojasi tai saada tietää, mitä tietoja meillä sinusta on. Joissakin tapauksissa meidän on kuitenkin oikeudellisista syistä pakko säilyttää tietosi. Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos tietojasi mielestäsi käsitellään sovellettavan henkilötietolain vastaisesti.

Voit myös lukea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
 

OSOITE
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås
Ruotsi

OTA YHTEYTTÄ
sales@hellstengears.com
09 348 9999

SEURAA MEITÄ
Uutiskirjeemme
LinkedIn