Hellsten Gears logo - small 600px

Hellsten Gears AB + miljöarbete = SANT

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som antagits av FN:s medlemsländer med mål att år 2030 bl.a. ha skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. Hur är det egentligen relevant för ett företag i fordonsindustrin? Hellsten Gears beskriver hållbarhet och återvinning som själva kärnverksamheten men vad innebär det och varför är det så viktigt att prata om renoverat och begagnat vs. nyproducerat? Johan Hellsten förklarar hur de finska generna påverkat hans engagemang i resurs-, miljö- och klimatfrågor.

Johan, du är Vd för ett företag som verkar inom fordonsindustrin, djupt engagerad i miljö- och klimatarbete och var en av tre finalister till titeln Årets hållbarhetsprofil”  2019. Varför är hållbarhet viktigt för dig?
Inte bara för mig! Hållbarhet är något som är viktigt för alla, eller som åtminstone borde vara viktigt för alla. Det handlar ju om vår planet och det finns ingen plan(et) B. Jag tror att vi alla måste försöka bidra där vi kan, i smått och stort, hemma och på jobbet och genom aktiva val varje steg i vardagen. Hos oss är miljöaspekten ständigt närvarande, den finns ju i själva epicentrum av vår kärnverksamhet vilket många inte tänker på. Här pratar vi inte bara om hållbar utveckling, vi lever och verkar mitt i den. Hela vårt företag är sprunget ur en tanke om sakers, resursers, värde och om att ta vara på och renovera istället för att slänga. Det är ett arbete vi har förfinat sedan 1983!

Hela vårt företag är sprunget ur en tanke om sakers, resursers, värde och om att ta vara på och renovera istället för att slänga. Det är ett arbete vi har förfinat sedan 1983!
/Johan Hellsten

Var kommer passionen kring återvinning och hållbarhet ifrån?
Den kommer från min far, Ola Hellsten. Han har lärt mina bröder och mig värdet av att ta hand om saker, om resursers ändlighet och vikten av att vara eftertänksam. Den gåvan är svår att värdera, men jag skulle vilja beskriva den som oändligt viktig. Nu, viktigare än någonsin! Ola växte upp i efterkrigstidens Finland där varje resurs behövde utnyttjas maximalt, det var inte tal om slit och släng. Det där sitter djupt rotat i honom och han tar med sig den inställningen var han än är och oavsett vad han står inför. Han insåg för många, många år sedan att det som andra såg som skrot var något han kunde renovera och förmedla vidare, och på den vägen är det.

Berätta mer, hur gör Hellsten Gears AB skillnad i vardagen?
Vi strävar alltid mot att bli bättre på det vi gör. Bäst, till och med. Det är självklart kul att vi idag är Nordens största leverantör av renoverade och begagnade växellådor, slutväxlar och fördelningslådor men för oss handlar bättre, eller bäst, inte bara om pengar. Det handlar om att ta ansvar för vår gemensamma jord och för våra gemensamma resurser och samtidigt tillgodose kunders behov, nu och i framtiden. Det gör vi genom vårt utbytessystem som uppfanns redan för 40 år sedan! I utbytessystemet införlivas trasiga delar in i ett ständigt pågående kretslopp. Varje del renoveras omsorgsfullt med målet att fungera i ytterligare många år och byts vid försäljningstillfället mot en annan trasig del som därefter tar sin plats i det eviga kretsloppet och vår återvinningsfilosofi. Vi arbetar innovativt och målmedvetet för att göra det enkelt och tryggt för kunder att hitta och välja renoverat och begagnat framför nyproducerat.

Kan arbete inom fordonsindustrin + miljöarbete någonsin bli helt trovärdigt?
Det kan säkert för vissa upplevas märkligt att ett företag som arbetar med fordonsdelar samtidigt starkt värnar och pratar om miljöarbete. Fordonsbranschen är en bidragande faktor till ett sämre klimat, därför måste just vi inom fordonsbranschen arbeta hårdare, smartare och mer lösningsorienterat för att motivera vår existens.
Sedan är verkligheten vad den är. Folk behöver fortfarande sina fordon i vardagen till och från jobb, hämta och lämna barn, till och från utbildning, för att transportera varor, för att rädda liv och mycket mer. Vardagen måste fortsätta rulla under tiden som alla fantastiska forskare, ingenjörer, entreprenörer och tillverkare arbetar fram nya långsiktiga lösningar. Om Hellsten Gears AB inte hade funnits så hade alternativet till en trasig del antagligen varit en helt nyproducerad del. Många tillverkare har investerat stora resurser i att effektivisera och miljöanpassa sin produktion av nytt, men nytt är inte bättre för miljön än renoverat och begagnat.

Menar du att renoverat och begagnat verkligen är  mycket bättre för miljön?
Ja, precis så är det! En studie* från Chalmers tekniska högskola visar att renoveringen av en enda växellåda minskar den globala uppvärmningspotentialen (GWP) med hela 36% jämfört med GWP för att tillverka en ny växellåda!
Under ett enda år säljer Hellsten Gears AB många, många renoverade och begagnade växellådor. Varje renoverad eller begagnad del som vi hanterar är därmed en egen insats för miljön. Vi använder resurssnåla kanaler för att få ut delarna på marknaden. I vår miljöstrategi ingår även att använda miljöanpassade logistiklösningar och miljöcertifierade transportsätt och på så sätt minska vårt ekologiska avtryck. Vårt arbete gör absolut skillnad. Därför är det inte bara viktigt för oss utan faktiskt helt avgörande att utnyttja vår expertis för att återvinna så många delar som möjligt och att få kunder att fatta medvetna beslut som inte bara är bra för deras plånbok men också för vår gemensamma miljö.

Sammanfatta i tre punkter varför kunder ska handla renoverat och begagnat av Hellsten Gears AB.

  1. Enkelt att hitta rätt
    Vi gör det enkelt för kunder att hitta rätt renoverade och begagnade produkter med god kvalitet och rätt prisnivå. Genom att erbjuda branschens bästa garanti och gedigen teknisk support gör vi det tryggt att välja renoverat eller begagnat före nyproducerat. 
  2. Win-win för kund och miljö
    Varje renoverad eller begagnad del som vi säljer lämnar efter sig ett betydligt lättare koldioxidavtryck på vår gemensamma jord. Det blir en bra affär både för kund och för miljön! 
  3. Vi finns med hela vägen
    När en kund handlar av oss så finns vi där hela vägen. Vi ser på våra kunder som familjemedlemmar. Vi bryr oss och jobbar tillsammans för att finna lösningar. När vi tar oss an en affär så kommer vi också slutföra den.

Text: Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

* Remanufacturing in Circular Economy: A Gearbox Example
A Comparative Life Cycle and Cost Assessment
Master’s thesis in Sustainable Energy Systems
Pranav Gabhane / Mohamad Kaddoura 
Department of Technology Management and Economics / Division of Environmental System Analysis
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2017
Report no. 2017:7

Läs mer

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn