Hellsten Gears logo - small 600px

Med sisu sätts nya gränser

Ola Hellsten

Ola Hellsten växte upp i efterkrigstidens Finland, långt från det slit och släng-samhälle som vi idag är allt för bekanta med. På den tiden var ägodelarna få och de vårdades omsorgsfullt. Allt hade ett värde. Det som gick sönder lagades noggrant i försök att förlänga livslängden. Den sortens omsorg var nödvändig, det fanns ingen plats för nonchalans. Ytterst handlade omsorgen om ting om bristande resurser, men det handlade även om ansvar i stort och smått. Ansvaret återspeglades i allt i livet och skapade människorna som levde där och då.

Med denna inställning till saker, dess värde och vikten av att ta ansvar formades Ola. I honom väcktes en nyfikenhet och ett intresse för hur saker runt omkring honom fungerade. Att jobba med det som fanns tillhands, så som hans föräldrar hade gjort och som han själv fostrats att göra, skapade kreativitet. Ansvaret, som byggdes in i själva ryggraden, genererade handlingskraft. Om något behövde ske var han tvungen att agera, att själv lösa problem snarare än att vänta på att någon annan skulle komma till undsättning. Han förstod också vikten av samarbete och att vara lojal mot sina åtagande för att aldrig lämna någon i sticket.

Att Ola så småningom utbildade sig till ingenjör var på sätt och vis ett naturligt val och därifrån var stegen till entreprenör och, så småningom, uppfinnare inte speciellt stora. Han har alltid haft drivet och nyfikenheten i sig och en inställning att hinder är till för att övervinnas. Det är uppväxten som slår igenom. Det finns alltid en lösning eller en möjlighet, det gäller bara att ha ögonen öppna. När han blev tillfrågad att renovera en växellåda fanns ingen tvekan. Självklart! Framför honom öppnade sig ett nytt kapitel; transmissionens komplexa värld.
Renoveringen av växellådan gick bra och gav mersmak. Ola fortsatte att öppna, analysera och laga växellådor och samlade på det viset på sig värdefull kunskap. Snart blev han verkstädernas favorit. Entreprenören i honom såg en tydlig affärsmöjlighet och ett enmansföretag i ett garage växte under årens lopp till Hellsten Gears AB, Nordens största leverantör av renoverade och begagnade växellådor, fördelningslådor och slutväxlar.

Längs vägen blev Ola, helt omedvetet, en föregångare. Han engagerade sig i återvinning och resursansvar långt innan orden tagit ordentlig plats i vår svenska vardagsvokabulär. För på Hellsten Gears AB, fröet som Ola en gång sådde, är nämligen återvinning själva kärnverksamheten. Ja, återvinning är mer än bara ord för hela familjen Hellsten, det är en livsstil som har genomsyrat hela företagets sätt att arbeta sedan 1983. Genom det så kallade utbytessystemet, skapat av Ola Hellsten för nästan 4 decennier sedan, införlivas trasiga växellådor, fördelningslådor och slutväxlar in i ett ständigt pågående kretslopp. Varje del renoveras omsorgsfullt i enlighet med höga kvalitetskrav och säljs på nytt med målet att fungera i ytterligare många år. Hellsten Gears AB arbetar varje dag innovativt och ansvarsfullt, genom återvinning och resurshushållning, för en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Men Ola ser sig inte som en föregångare. Det vi andra kallar återvinning kallar han för vanligt sunt förnuft. För honom, ursprungligen, handlade det bara om att det var smart att laga det som var trasigt. Det som kunde fixas skulle naturligtvis fixas, det var ju det han hade lärt sig under uppväxten i Finland. Att klimat-, miljö- och resursfrågor skulle bli så brutalt aktuella och att hans affärsidé om renoverade och begagnade delar skulle bli så relevant kunde han så klart inte ha anat då, för många oskyldiga decennier sedan.
I slutet av 2020 publicerades en livscykelanalys* som Länsförsäkringars Forskningsfond låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra, sammanfattningen visade att ”Om bilverkstäderna använder begagnade reservdelar jämfört med nytillverkade bildelar, resulterar detta i cirka 75 procent lägre utsläpp av växthusgaser.”
För Ola är det där en ren självklarhet. Logiskt. För sönerna Johan, Matias och Erik, som varje dag engagerar sig i att öka kundernas medvetenhet om fördelarna med renoverade och begagnade delar, blev detta (ännu) en bekräftelse på att affärsfokuset ligger rätt. Det är till renoverat och begagnat marknaden ska, det är dags för ett skifte på allvar.

År 2006 lämnade Ola över Hellsten Gears AB i sönernas trygga händer. Det fanns för många spännande idéer och för lite tid att förverkliga dem, steget var nödvändigt. Medan Johan, Matias, Erik och ett tiotal anställda vidareutvecklar ett växande Hellsten Gears AB fokuserar Ola på att framgångsrikt designa, konstruera och sälja transmissionsverktyg under varumärket Sandblom New Hammer. När externa projekt lockar bidrar han gärna med sina kunskaper i egenskap av konsult och han är fortfarande ett viktigt bollplank när produkt- och produktionsavdelningarna på Hellsten Gears AB efterfrågar hans expertis.

Idéerna bakom hans transmissionsverktyg kom från hans egna erfarenheter som mekaniker. Fanns det inget verktyg som passade för jobbet så uppfann han helt enkelt ett och byggde det dessutom själv. Hur skulle det annars gå till? Jobbet måste ju utföras på något vis och vikten av att vara lojal mot sina åtagande är lika aktuell idag som någonsin förr. Det tog inte lång tid innan andra renoverare uppmärksammade Olas smarta lösningar. Specialistmekanikervärlden är nämligen ganska liten, inte minst eftersom växellådor är ett område som kräver både brett och djupt tekniskt kunnande, envishet och stundom uthållighet. Finsk sisu bör här vara en fördel. 
Idag marknadsför och säljer Ola fyra genomarbetade verktyg. För den som inte är invigd i växellådornas hemliga inre ser verktygen märkliga ut, men de utför sina jobb med bravur och spar idag tid och hårfästen över hela Europa.

Vad som händer härnäst i Ola Hellstens liv? Ingen vet. Kanske kommer han på ett helt nytt verktyg som världen saknar, hittar en ny affärsidé att bygga på eller gör ett hopp ner i ett nytt okänt vatten. Det enda vi kan vara helt säkra på att Ola aldrig blir någon stillasittande typ som rullar tummarna. Det finns för mycket att göra och för många möjligheter att fånga, det gäller som sagt bara att hålla ögonen öppna...  

Text: Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

* Ny IVL-studie: 83 procent lägre klimatpåverkan när skadade bildelar repareras i stället för att bytas ut
https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2020-12-14-ny-ivl-studie-83-procent-lagre-klimatpaverkan-nar-skadade-bildelar-repareras-i-stallet-for-att-bytas-ut.html

Senaste inläggen

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn