Hellsten Gears logo - small 600px

Hämta del / lämna stomretur

Viktig information som du behöver ta hänsyn till

Texten rör främst växellådor
Växellådor väger  mellan 70 - 150 kg och det krävs alltid trucklastning för att lasta/lasta ur en växellåda. Växellådorna packas på halv- eller helpall med krage och lock. Vår lagerpersonal får av säkerhetsskäl, så väl som av ergonomiska skäl, inte lyfta lösa växellådor för hand.   
  • Halvpall,  standard 2WD-växellåda, mått 80x60x75 cm
  • Helpall, större 4WD-växellåda, mått 120x80x60 cm

Krav på fordon

Eftersom växellådor lastas med truck ställer vi krav på det fordon som ska lämna eller hämta en växellåda. Personbilar rekommenderas generellt inte som transportfordon, men då vi förstår att det inte alltid finns möjlighet att använda ett annat fordon än en personbil så vill vi här trycka på de absolut viktigaste punkterna att ta hänsyn till:

  1. Undvik bil med hög tröskel till bagaget. Detta omöjliggör lastning/avlastning med truck. 
  2. Undvik bil med litet eller begränsat bagageutrymme. 
Vi kommer inte att lasta ett fordon där vi riskerar att skada fordonet med trucken. 
Bagageutryme utan tröskel fungerar vid trucklastning.
Bagageutryme utan tröskel fungerar vid trucklastning.
Bagageutrymme med tröskel omöjliggör trucklastning.
Bagageutrymme med tröskel omöjliggör trucklastning.

*** OBS! ***
Om hela förpackningen inte kan lastas med truck måste kund på egen hand
ombesörja ompackning och lastning.

Innan du returnerar en defekt växellådsstomme

Delar som behövs vid montering av en ny växellåda glöms ofta kvar på den defekta stommen som returnerats till oss. Vi sparar inte dessa delar. Arbetet med att montera den nya växellådan kan försvåras, omöjliggöras eller bli onödigt kostsamt om viktiga monteringsdelar saknas.  

  • Vår lagerpersonal kan inte assistera med att flytta delar som sitter kvar på den defekta stommen till den nya växellådan. 
  • Behåll den defekta stommen och låt mekanikern korrekt montera av/på delar under arbetets gång. Returnera den defekta stommen först när monteringen av den nya växellådan är klar och fordonet åter fungerar. 

Hämta del / lämna stomretur

Vår adress är Varbergsvägen 416, 439 73 Fjärås. Se karta nedan. På plats, följ pilen, knacka på dörren till logistikavdelningen och avvakta att personal öppnar.
Du behöver ha med dig:

Hämta del

  • Giltig legitimation (utan sådan kommer vi inte att lämna ut ordern).
  • Orderbekräftelse alternativt ordernummer.

Lämna stomretur

  • Ordernummer

Frågor?

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor eller behöver mer information.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn