Hellsten Gears logo - small 600px

Om felsökning

Det man kan ta reda på vid en felsökning är om växellådan behöver bytas.
Man kan också få en hygglig idé om det är andra delar i bilen som har gjort sönder växellådan eller tvärtom.
Det finns bara en handfull symptom som ger helt säkra besked på om växellådan definitivt är sönder. Andra symptom innebär att man genom uteslutning av potentiella fel kan dra slutsatsen att växellådan behöver bytas. Uteslutning sker lämpligen genom relativt billiga åtgärder, t.ex. kontroll av oljenivå, oljebyte etc.

När de självklara situationerna inte kan tillämpas så får man arbeta med sannolikhet. Om växellådan växlar dåligt så är det sannolikt att växellådan är skadad och behöver bytas. I ca 15% av fallen är växellådsskadan orsakad av en defekt komponent i bilen (utanför växellådan) som behöver identifieras och bytas. Har du köpt växellådan av oss så står vår personal till förfogande med teknisk support (anpassad för fackmän). Med Hellsten Gears AB som leverantör så kan du vara trygg med att vi klarar de komplexa tekniska utmaningar som kan möta dig på vägen till en fungerande bil.

Nästan alla våra kunder frågar oss om vad som har gått sönder inne i växellådan. För att kunna svara på det krävs att växellådan monteras ur bilen, öppnas, tvättas och analyseras noga av en renoveringsspecialist. Har man kommit så långt så brukar arbetskostnaden redan motsvara ett växellådsbyte. Därför rekommenderar vi aldrig att felsöka så långt att man med säkerhet kan svara på frågan. 
 

Vanliga fel

1. Automatlådan slirar vid växling eller körning och oljan är svart (bränd)
Om automatlådan slirar och växlar dåligt samtidigt som oljan är bränd så behöver växellådan bytas eftersom en invändig koppling i automatlådan är skadad pga överhettning. Många av automatlådans komponenter påverkar kopplingens funktion, så man vet inte med säkerhet vad den ursprungliga orsaken till skadan är. Man måste utgå från att det finns fler skador och hela växellådan behöver undersökas.
En utbytesväxellåda rekommenderas.

2. Missljud från manuell växellåda som tystnar när kopplingen trycks in
När bilen står stilla med motorn igång så rör sig en ingående axeln i växellådan. Trycker man in kopplingen så stannar alla delar i växellådan. Om missljudet tystnar när kopplingen trycks in så är det fel inne i växellådan och vi rekommenderar växellådsbyte.

3. Hårda, slirande eller sena växlingar i automatlåda
Börja med att kontrollera att oljenivån är korrekt. Dåliga växlingar kan uppkomma av en lång rad olika problem, men om symptomen är värre när bilen är kall så finns hyggliga chanser att automatlådan blir bättre av ett oljebyte. Hitta en verkstad som kontrollerar oljenivå och vid behov även byter olja.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn