Hellsten Gears logo - small 600px

Prisförfrågan & erbjudande

En prisförfrågan måste göras via formuläret på vår hemsida eller genom kontakt med kundtjänst för att få en detaljerad prisspecifikation. Vi behöver information om personen/företaget som gör förfrågan samt om fordonet. Information om fordonet inkluderar registreringsnummer/chassinummer och i vilket land fordonet är registrerat samt var fordonet befinner sig. Vi behöver denna information för att kunna verifiera en matchning mellan fordonet och den önskade enheten samt för att kunna beräkna frakt och eventuella rabatter.   
Erbjudandet är giltigt i 30 dagar från erbjudandets datum.
Läs mer om erbjudande

2022-08-31

Köpvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller för köp från Hellsten Gears AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556409–1857.
Vi gör enbart affärer enligt nedan Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsordrar, avvisas uttryckligen. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor. Om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från Hellsten Gears AB kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra villkor. Den senaste versionen av våra villkor finns tillgänglig här på vår hemsida.
Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.
Varor och tjänster beror på tillgänglighet och kan variera från de som annonseras.

Från beställning till order

Inget avtal ingås med dig förrän vi skickat en orderbekräftelse via den e-postadress du uppgivit. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg och/eller göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Priser och betalning

Avtalat pris är i den valuta som är tillämplig för köparens marknad. Vi kan acceptera betalning i annan valuta än den som avser din marknad, men då enligt gällande växlingskurs. Vi redovisar alltid priser så att pris exklusive moms och inklusive moms tydligt framgår. Om det inte går att redovisa priset exklusive moms och inklusive moms är priset alltid inklusive moms. När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats från erbjudandet. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan. Eventuella rabatter framgår tydligt. 

Prisförändringar och annullering
Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.

Kreditupplysning / kreditkontroll
Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag innan vi ger dig kredit och validera alla uppgifter.

Betalning / betalsätt
Företag kan bli "fakturakunder" efter godkänd kreditkontroll. För fakturakunder placeras ordern i kö för leverans omedelbart efter beställning. Fakturan skickas tidigast samma dag som varan skickas. 
Varor köpta på kredit måste betalas inom 20 dagar från vårt fakturadatum såvida inte andra betalningsvillkor avtalas specifikt. Vi kan när som helst och av vilken orsak som helst återta kreditalternativet. Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning. Vi förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

För privatperson sker betalning i förskott. Detta gäller även företag som ej möter kraven för att vara fakturakund. Vid förskottsbetalning betalas köpeskillingen till vårt bankkonto eller bankgiro alternativt Swishas. Kundtjänst kommer hjälpa till med uppgifter som krävs för att genomföra betalningen. När vår ekonomiavdelning markerat ordern som betald placeras ordern omedelbart i kö för leverans alternativt produktion. Observera att produktion av specialbeställda varor, dvs. varor inte finns i vårt ordinarie sortiment eller som kräver anpassning efter ett specifikt fordon (eller där delar eller programvara behöver införskaffas för ett specifikt fordon) påbörjas först när betalning är oss tillhanda. 

Utbytessystemet

Vårt utbytessystem innebär att den defekta delen (stommen) måste returneras intakt till oss efter att den nya delen har installerats. Fördelen med utbytessystemet återspeglas i priset som på detta vis blir lägre för den nya delen. Alla delar är inte utbytesdelar, huruvida delen är en utbytesdel eller inte kommer att synas i erbjudandet och i orderinformationen. Utbytessystemet innebär att vi alltid adderar två frakter i vårt erbjudande: en frakt av den nya delen till kund och en returfrakt av den trasiga delen tillbaka till oss. Om den defekta stommen inte returneras till oss kommer vi att ta ut en stomavgift som motsvarar värdet på den icke-returnerade stommen. Om den trasiga stommen returneras men har yttre skador eller returneras i delar fakturerar vi en del av stomavgiften. Hur stor den avgiften är avgörs av skadorna eller arbetet för att montera den trasiga delen samt ersätta eventuellt saknade komponenter (det finns inget schablonbelopp). Om stommen är trasig eller i delar behöver du skyndsamt kontakta oss via e-post sales@hellstengears.com.

Frakt och leverans

Fraktkostnad tillkommer, två vägar om inget annat avtalats (se stycket “Utbytessystemet”). Vi skickar majoriteten av våra produkter på hel- eller halvpall (oftast halvpall) eller i kartong avsedd för ändamålet. 

Leveranstid
I vårt erbjudande lämnar vi en prognos på leveranstid. I ordern verifierar vi leveranstiden men alla leveranstider måste betraktas som ungefärliga. Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider vi har avtalat om. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.  En lagervara kan aldrig reserveras annat än genom beställning av varan, därför lämnas inte heller någon garanti på att uppgiven leveranstid gäller förrän i samband med att vi bekräftar en order.

Vid leverans utanför EU 
Eventuella moms- och tullavgifter debiteras mottagaren. Detta administreras av transportfirman. Fraktkostnaden är momsbefriad.

Fraktskador
Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du skyndsamt anmäla detta till aktuellt utlämningsställe eller transportören som har kört ut godset, efter detta ska du kontakta vår kundtjänst via e-post sales@hellstengears.com.

Retur av stomme (den trasiga ursprungsprodukten)

Vi arbetar utifrån ett s.k. utbytessystem (se rubriken “Utbytessystem”) vilket innebär att den defekta delen (stommen) måste returneras intakt till oss efter att den nya delen har installerats. Vissa varor är inte utbytesdelar, huruvida delen är en utbytesdel eller inte kommer att synas i erbjudandet och i orderinformationen. 
Fraktsedel för returen medföljer eller tillhandahålls av fraktbolaget vid bokning. Instruktioner kring hur returbokning sker bifogas med leveransen, instruktioner och påminnelse skickas även per e-post. Du använder vårt emballage vid returfrakt. Gå till vår hemsida för att läsa mer om vad du behöver tänka på inför och vid retur samt hur du bokar returfrakt www.hellstengears.com/boka-returfrakt 

Ångerrätt

Företag 
Företag har ingen ångerrätt enligt lag. Vid frågor om ångerrätt för företag kontakta oss via e-post sales@hellstengears.com.  

Privatpersoner 
Produkter får, i oskadat, oanvänt skick (icke-monterad) och med oskadad originalförpackning, återlämnas inom 14 dagar från leveransdatumet. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt och inte är i väsentligen oförändrat skick förbehåller sig Hellsten Gears AB rätten att göra värdeminskningsavdrag på belopp som skall återbetalas. Vi kommer utreda om kostnader uppstått och, om nödvändigt, kräva ersättning. För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver du skyndsamt kontakta oss via e-post sales@hellstengears.com.  

Vid utnyttjande av ångerrätten tillkommer alltid en administrativ avgift om 800 SEK exklusive moms (1000 SEK inklusive moms), övriga kostnader kan tillkomma utöver den administrativa avgiften.  

Specialbeställda/specialtillverkade produkter 
Företag och privatpersoner 
Returrätten/ångerrätten gäller inte specialbeställda varor, dvs. varor inte finns i vårt ordinarie sortiment eller som är anpassade efter ett specifikt fordon (eller där delar eller programvara behövt införskaffas för ett specifikt fordon). En specialbeställd vara medför kostnader för oss. Vi kommer utreda vilka omkostnader vi har haft för den specialbeställda varan och därefter framlägga krav på ersättning som motsvarar kostnaden. För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver du skyndsamt kontakta oss via e-post sales@hellstengears.com.  

Vid utnyttjande av ångerrätten tillkommer alltid en administrativ avgift om 800 SEK exklusive moms (1000 SEK inklusive moms), övriga kostnader kan tillkomma utöver den administrativa avgiften.  

Garantivillkor

Reklamation

Om du har problem med en produkt ber vi först dig fylla i en felanmälan på vår hemsida, det är ett obligatoriskt steg ett i reklamationsprocessen.  För snabbast möjliga handläggning behöver du ge oss en komplett bild av problemet bakom din felanmälan. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och, vid fritextsvar, svarar så utförligt som möjligt. Gå till vår hemsida för att göra en felanmälan www.hellstengears.com/reklamation 

Ansvarsbegränsning

Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för kundtjänst
E-postadress: sales@hellstengears.com
Telefonnummer: 0300 – 742 20

Vår företagsinformation är
Namn: Hellsten Gears AB
Organisationsnummer: 556409–1857
Företagsadress: Varbergsvägen 416, 439 73 Fjärås, Hallands län
 

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn