Hellsten Gears logo - small 600px

Återvinning vinner i längden

Återvinning, resurshushållning och producentansvar är hörnstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna och återvinning är faktiskt själva kärnverksamheten hos oss här på Hellsten Gears AB. Vårt företag är sprunget ur en tanke om att nästan allt går att laga och återanvända. För familjen Hellsten är det mer än bara ord, det är en livsstil som har genomsyrat hela företagets sätt att arbeta sedan 1983. Varje dag arbetar vi innovativt och ansvarsfullt, genom återvinning, resurshushållning och producentansvar, mot en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Genom vårt utbytessystem införlivas trasiga växellådor, fördelningslådor, differentialer och turbos (som så många andra kastar bort) in i ett ständigt pågående kretslopp. Varje del renoveras omsorgsfullt med målet att fungera i ytterligare många år. Detaljer som riskerar att slitas ut under en växellådas beräknade livstid byts ut tillsammans med skadade komponenter och för att förlänga produkternas livslängd åtgärdas kända problem eller svagheter som standard. Vid försäljningstillfället byts den renoverade delen mot en annan trasig del som då tar sin plats i kretsloppet och vår fina återvinningsfilosofi. 
Under hela renoveringskedjan har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och underleverantörer för att underlätta återvinning. I våra strategier ingår bland annat ökad användning av återvinningsbara material och utfasning av farliga kemikalier.  

I en värld där resurserna är ändliga så är återvinning det enda alternativet. Fordonsbranschen är en bidragande faktor till ett sämre klimat, därför måste just vi inom fordonsbranschen arbeta hårdare, smartare och mer lösningsorienterat för att motivera vår existens. Varje renoverad eller begagnad del som Hellsten Gears AB säljer är faktiskt en egen insats för miljön. Därför är det inte bara viktigt för oss, utan faktiskt helt avgörande, att utnyttja vår gedigna kunskap för att återvinna så många delar som möjligt. Vi använder resurssnåla kanaler för att få ut delarna på marknaden. I vår miljöstrategi ingår även att använda miljöanpassade logistiklösningar och miljöcertifierade transportsätt och på så sätt minska vårt ekologiska avtryck.

Att enkelt kunna erbjuda renoverade och begagnade växellådor, fördelningslådor, differentialer och turbos, förpackade tillsammans med ordentlig garanti och support, blir en trygg och framtidssäkrad affär som gagnar både miljö och kund. Det är en hållbar utveckling på riktigt!

En studie från Chalmers tekniska högskola, 2017, visar att renoveringen av en enda växellåda minskar GWP*, den globala uppvärmningspotentialen, med 36% jämfört med GWP för att tillverka en ny växellåda! Under ett enda år säljer vi många, många renoverade och begagnade växellådor. Varje renoverad eller begagnad del som vi hanterar är en egen insats för miljön som efterlämnar ett betydligt lättare koldioxidavtryck. Vårt arbete gör skillnad. Därför är det inte bara viktigt för oss utan faktiskt helt avgörande att utnyttja vår expertis för att återvinna så många delar som möjligt. 

*GWP: ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn