Hellsten Gears logo - small 600px

Reklamationsanmälan

Manuell växellåda

Fordon med misstänkt problem ska omedelbart tas ur bruk.
Följdfel som uppstår på grund av fortsatt körning täcks inte av garantin.

» Läs våra garantivillkor

OBS! 
För snabbast möjliga handläggning behöver du ge oss en komplett bild av problemet bakom din reklamationsanmälan. Formuläret nedan är framtaget för att säkerställa att samtlig relevant information inkommer till oss och därmed påskyndar reklamationsprocessen. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och, vid fritextsvar, svarar så utförligt som möjligt. Om vi inte mottar tydliga svar så som felbeskrivning, felkoder etc. kan detta fördröja eller helt omöjliggöra hanteringen av ärendet.

 • Den person vi kan kontakta om vi behöver kompletterande information.
 • Till den person vi kan kontakta om vi behöver kompletterande information.
 • Till den person vi kan kontakta om vi behöver kompletterande information.
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Om en del, eller flera, har bytts ut behöver vi kopior på arbetsordern. Bifoga dessa nedan.
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Det är viktigt att du här noggrant beskriver felet och vad som hände/händer. Detaljerad information innebär att vi snabbare kan hantera ärendet.
 • Vi behöver en avläsning av felkoder på växellådan. Felkoder är avgörande för att snabbt kunna hantera ett reklamationsärende.
  Bifoga felkodsdokument nedan.
  (max 50 MB)

ADRESS
Hellsten Gears AB

Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn