Hellsten Gears logo - small 600px

En logotyp blir till

Människor är visuellt orienterade och påverkas av de signaler som design förmedlar. Logotypen representerar företaget och varumärket. Logotypen är företagets ansikte utåt – det är oftast den vi ser framför oss när vi tänker på ett varumärke. En lyckad logotyp är unik, lätt att komma ihåg och funkar i olika kanaler.

När beslutet om det nya företagsnamnet Hellsten Gears AB var fattat vändes blickarna mot logotypen. Det är sällan självklart eller enkelt att göra sig av med en väl inarbetad logotyp, ikon eller att byta ut en färg som är nära förknippad med ett företag. Under många år hade Hellsten Växellådor AB en logotyp som bestod av företagsnamnet i röd text med en symbol ("kringlan") föreställandes en stilistisk avbildning av en hoprullad slang. 
Var det bäst att behålla det gamla välbekanta med endast små modifikationer eller att tänka nytt? En enad ledning beslutade att det var dags att byta ut logotypen till något som bättre hörde samman med det nya företagsnamnet, varumärket och som enklare kunde välkomnas på den europeiska marknaden.

Den ursprungliga logotypen för Hellsten Växellådor AB

Att fånga kärnan

Tre erfarna och noggrant utvalda logotypdesigners fick i uppdrag att ta fram förslag på ny logotyp för Hellsten Gears AB, men resultaten blev en besvikelse. Trots ett gediget underlag och åtta olika förslag på logotyper var det uppenbart att ingen designer hade lyckats fånga företagets kärnverksamhet – arbetet med växellådor. Förslagen var både för plottriga eller för enkla, för trista i färgerna eller för färggranna, för anonyma och för uppenbart specifika. Det fanns idéer som hade potential, men steget att ta idéerna från potential till färdig logotyp kändes för stort och resurskrävande. Processen var tillbaka på ruta ett.

Själv är bäste dräng

Men på den egna marknadsavdelningen pågick också skissande. Ann-Sofie Skoglund, som till vardags sköter marknadsarbetet på företaget och dess dotterbolag och som redan från start hade varit delaktig i namn- och logotypprocessen, hade fått en idé som inbegrep det nya företagsnamnets initialer H och G. De båda bokstäverna skapade en visuell lek med former och bildade en växelspaksknopp.
Kunde det bli något?

Ann-Sofies första skiss på en ny logotyp, hösten 2018. Växellådsknoppen skapad av initialerna H och G.

På rätt väg

Ja, det fanns någonting i skisserna som var värt att bygga vidare på. Ett G, ett H och en stilistisk växellådsknopp; delarna band samman företagets namn med typen av verksamhet. Ungefär 10 olika versioner av logotypen togs fram, men grundtanken på en växellådsknopp och länken till verksamhetens kärna fanns kvar. De olika versionerna diskuterades i en för syftet specialtillsatt grupp, slipades och formades om till dess att det fanns ett underlag som kändes rätt.

Ann-Sofies utvecklingsskisser

Färgsättning

Hellsten Växellådor AB hade under många år rött som ”företagsfärg”. De röda inslagen fanns i den etablerade logotypen, i färgsättning i dokument och marknadsföring och till och med på väggarna på kontoret i Fjärås. Skulle den nya logotypen också vara röd eller krävdes det även här förändring? 
Ann-Sofie testade olika färgkombinationer och fastnade för orange; nära den traditionella röda men samtidigt tillräckligt långt bort för att skapa en kontrast och brytpunkt mellan det gamla och det nya. Orange är dessutom en signalfärg, synlig och tydlig, som skapar uppmärksamhet.
Skisserna färglades med orange inslag och hängdes sedan upp på väggen på kontoret för feedback från företagets övriga anställda. Förslagen möttes av godkännande och, mer viktigt, igenkännande.

Designprocessen går vidare

Erik Hellsten, till vardags projektledare inom IT-utveckling på Hellsten Gears AB, valde vid denna tidpunkt att koppla in designern Daniele Tottle, som bland annat arbetat med logotyputveckling. Daniele fick Ann-Sofies utvecklingsskisser samt färgförslag och ombads att utveckla konceptet till en färdig produkt. Erik och Daniele arbetade tätt tillsammans under flera intensiva utvecklingssessioner, med stora och små justeringar, för att skapa de slutgiltiga förslagen.

Erik och Daniele skissar under ett av deras möten i Stockholm.

En ny logotyp tar plats

Efter månader av finslipning kunde den nya logotypen presenteras för de anställda. Daniel Tottle hade tagit underlaget, format om och slutligen levererat en logotyp som det moderna företaget kunde växa med. En omfattande grafisk profil togs fram och en stabil grund för ett namnbyte, nya marknader och tillväxt växte fram.
Den nya logotypen lanserades 1 juli 2020, samtidigt som företaget bytte namn från Hellsten Växellådor AB till Hellsten Gears AB. 

Den färdiga logotypen för Hellsten Gears AB.

Text: Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

Läs mer

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn