Hellsten Gears logo - small 600px

Amatörer studerar taktik, proffs jobbar med logistik

Logistikavdelningen är sista utposten, det är där allt kommer samman. Hos Hellsten Gears AB handlar logistik om så mycket mer än att packa snabbt. Här handlar det om detaljerna, eller om alla pusselbitar på rätt plats och i rätt ordning som Elizabeth Edvardsson, lager- och logistikansvarig, beskriver sin avdelning.

 
Vad handlar din avdelning om?
Det kan vara lätt att tro att logistik är enkelt, att det bara handlar om att "packa och skicka iväg lådor", men det är naturligtvis mycket mer än så. Logistikavdelningen ser till att rätt saker, korrekt paketerade, levereras tryggt, i rätt tid, till rätt plats med rätt dokumentation. Det finns många osynliga steg och det krävs en hel del för att få allt att flyta sömlöst.

Jag vill påstå att en leveranskedja, supply chain, aldrig kan bli mer än medelmåttig utan en välorganiserad logistikavdelning och engagerade logistikmedarbetare.
/Elizabeth Edvardsson

Hur viktig är logistikavdelningen för Hellsten Gears?
En god logistikservice är väldigt viktigt för att bygga ett gott samarbete med kunder. Vi pratar ofta om att förmedla värde till kunder. Det är då viktigt att tänka på att värde inte bara handlar om kvalitet eller kvantitet utan även om tillgänglighet och flexibilitet för att kunna möta kunders varierande önskemål om leverans. Jag vill påstå att en leveranskedja, supply chain, aldrig kan bli mer än medelmåttig utan en välorganiserad logistikavdelning och engagerade logistikmedarbetare, det är den sista pusselbiten och därför avgörande för hela bilden. Vi vet att vi är en viktig del av vår kunds leveranskedja till slutkund och vi arbetar varje dag för att fortsätta vara en stark och pålitlig länk i den kedjan.

Vilka är huvudkomponenterna för att logistikavdelningen ska arbeta effektivt?
Produktkunskap, även om det är något som sällan nämns som ett krav på en logistikavdelning. Här arbetar vi med komplexa produkter, renoverade och begagnade växellådor, slutväxlar och fördelningslådor, som kräver god produktkännedom och noggrannhet. Det är sällan bara att plocka och skicka. Vi arbetar dessutom mycket med tillbehör, och det är viktigt att då förstå hur allt hänger samman. Det krävs även god internkommunikation mellan avdelningarna och bra system med korrekt information. Det är även viktigt att snabbt kunna bilda sig en överblick över utgående och inkommande gods samt olika arbetsmoment inom olika orders för att kunna prioritera och fördela arbetet. Slutligen behövs erfarna transportörer som delar våra kundvärden och, inte att förglömma, personal som brinner för sitt jobb och som jobbar mot samma mål.

Hur bidrar din avdelning till den företagets framgång?
Vår framgång ligger i att vi har koll på allt, från stort till smått. Vi vet exakt vad vi har i våra egna lager men även vad som finns hos våra utvalda underleverantörer och samarbetspartners i Norden, Europa och Nordamerika. Leveransvägarna från lager och leverantörer till oss på logistik är väloljade och snabba; vi vet vad som är på väg, var det befinner sig och när det når oss. Vårt system informerar om modifikationer för varje order, t.ex. programmering av en specifik växellåda, vilket tillåter smartare order- och leveransplanering.
Eftersom vi har koll på alla steg och dess tidsåtgång, från att en truck hämtar t.ex. en växellåda från lagerhyllan någonstans till att ordern lämnar oss på väg till kund, så kan vi ge väldigt detaljerad leveransinformation till säljavdelningen. Korrekt leveransinformation är alltid viktig för kunden och ofta avgörande för hela affären.
I varje order skickar vi även med dokumentation som är av allra största vikt för mekanikerna som ska utföra monteringen. Det rör sig bl.a. om manualer och detaljerade checklistor att använda inför, under och efter montering; potentiellt skillnaden mellan att göra rätt och fel. Kunskap om våra samarbetspartners gör att vi flexibelt kan välja den transportör som snabbast och tryggast levererar till den specifika adressen eller landet.

Största utmaningen under en vanlig dag?
När en växellåda, t.ex. en DSG-låda, kräver programmering så är det vi på logistikavdelningen som löser det. Vi gör därmed växellådan monteringsklar innan vi slutligen packar ordern och skickar. Det är helt avgörande att datorn i växellådan har exakt rätt mjukvara, det går inte att chansa. Den här typen av programmering kräver mycket teknisk kunskap, det är en helt unik service som Hellsten Gears AB erbjuder. Våra växellådor, oavsett om du köper renoverad eller begagnad, kommer att fungera i fordonet och det är vi ensamma om att kunna garantera. Att kunna utföra den här typen av avancerad programmering in-house är kul för oss som får göra det, men det spar naturligtvis även mycket värdefull tid vilket kommer våra kunder till gagn. Kunderna kan påbörja monteringen direkt när leveransen kommer från oss, det är bara att plocka upp dokumentationen och köra på. 

Bästa känslan på logistikavdelningen?
Dels när det är full fart i varje hörn och man verkligen känner pulsen, dels när dagen är över och alla leveranser har gått precis som planerat. Vi har ett starkt team som har roligt tillsammans och det är kul att komma till jobbet varje dag.  

Text: Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn