Hellsten Gears logo - small 600px
Johan Hellsten, VD för Hellsten Gears AB

Kan vi gå på två vägar samtidigt?

Hybrid- och elbilar ökar lavinartat i Sverige och världen. Finns det en marknad och en framtid för ett företag som arbetar med renoverade och begagnade växellådor till fossildrivna fordon? Hellsten Gears beskriver hållbarhet och återvinning som själva kärnverksamheten, något som kan tyckas riskabelt när fordonsbranschen alltmer inriktar sig mot skinande nya el- och hybridfordon. Vem går egentligen på rätt väg eller handlar det om två parallella vägar? 

Johan Hellsten, Vd, känns det som att Hellsten Gears affärsidé och marknader försvinner i takt med att el- och hybridfordon blir vanligare?
Nästan varje vecka, sedan 2003 då Tesla grundades, har jag fått frågan varför vi fortfarande satsar på växellådor när ”alla bilar elektrifieras”. Eftersom elbilar saknar traditionell växellåda verkar många anse att vi är på helt fel väg. Jag förstår absolut hur frågan uppstår men även om bilbranschen, från en dag till en annan, endast började sälja elbilar skulle det ändå dröja 3–4 år innan antalet bilar med traditionell växellåda började minska på vägarna. Det skulle dröja ca. 7–10 år innan elbilarna dominerade. Att branschen skulle agera så, från en dag till en annan, är naturligtvis osannolikt och även ohållbart på alla vis, därmed är även tidsspannet jag beskrev osannolikt. Utveckling och implementering av modern teknik och återvinning och utfasning av gammal teknik bör ske parallellt på ett hållbart sätt, det kommer ske över lång tid och därför håller vi fortsatt stadig kurs.

Det finns med andra ord fortfarande en marknad?
Vi kommer ha mycket att göra närmaste decenniet, antagligen betydligt längre än så, vi ser faktiskt inte horisonten. Jag är övertygad om att vi är långt från den punkt där det inte finns mer att göra, där vi har slut på kunder eller marknader. De fordon som oftast drabbas av växellådsproblem är yrkesfordon, d.v.s. lätta lastbilar av olika slag, och inom yrkessektorn går omställningen till fossilfritt ganska långsamt. Utöver yrkesfordon är personbilar som drar tunga släp eller som trimmats på olika sätt en tydlig riskgrupp. Båda dessa grupper är stora och domineras av relativt nya fossildrivna fordon med tillräckligt högt värde för att motivera växellådsbyte. Det finns alltså hundratusentals, till och med miljontals, fordon med växellådor som kommer behöva rulla många år framöver. Dessutom finns det marknader internationellt med nästan obefintligt återvinningstänk, där har vi mycket att göra. Vi finns för att assistera med bra renoverat- och begagnatlösningar och vi levererar! I år har vi räddat ca. 250 ton metall från att smältas ner och bli del av klimatkostsam nyproduktion, i stället sitter delarna i fordon vars livslängd genom oss förlängts.

I år har vi räddat ca. 250 ton metall från att smältas ner och bli del av klimatkostsam nyproduktion, i stället sitter delarna i fordon vars livslängd genom oss förlängts.

Du kör själv en laddhybrid sedan några år tillbaka. Varför?
Jag är väldigt engagerad i miljö och klimat. För mig är det viktigt att bidra där jag kan, i stort och smått. Jag har tagit med mig engagemanget in i Hellsten Gears AB och det är en självklar del av mitt privatliv. Därför var det ett naturligt steg att välja en hybridbil när min gamla bil efter väldigt många år hade gjort sitt och var bortom räddning. För mig finns det ingen motstridighet i att som VD driva ett företag som arbetar med återvinning av delar till fossildrivna fordon och att själv köra en laddhybrid. Det känns snarare som det bästa av två världar.

Fanns det någon tanke på ”hur det skulle kunna uppfattas” att du valde en laddhybrid?
Ja, det fanns det men att köpa ännu en fossildriven bil kändes inte rätt. Jag tänkte igenom valet noga, på sätt och vis handlade det om mer än bara en bil. Det blev en större fråga där varje val hade olika konsekvenser. Det finns för- och nackdelar med att köpa nytt vs. att fortsätta renovera. En nytillverkad hybrid är just nytillverkad med allt vad det innebär i påverkan på klimat och miljö. En äldre bil, väl omhändertagen och renoverad, har ofta tjänat in sitt klimatavtryck som skapades i tillverkningsprocessen. Därmed är den äldre bilen på så vis ett bra val. Samtidigt så körs äldre bilar på bensin eller diesel som inte är bra för klimatet varken förr, nu eller framöver. Min hybrid körs på klimatschysst el, medvetet producerad, och det gagnar klimatet här och nu och i längden.

Hur ska vi tänka kring nytt och gammalt, tycker du?
För mig handlar det om att försöka välja medvetet och smart. När vi står inför att välja nytt tycker jag att vi ska, när det är möjligt och resurserna finns, välja det som är bäst här och nu och framåt; våga ta steget och ansvaret. När vi inte kan välja nytt, oavsett anledning, ska vi välja det näst bästa alternativet och det, menar jag, är renoverat eller begagnat. Återanvändning är viktigt för att vi ska ha en hållbar framtid. Vi ska inte skrota en okej bil och därmed stoppa kretsloppet för att en del har gått sönder. Då är det bättre, om det går, att välja en del som redan är i användning och som inte tär mer på resurserna.
 
Hur ser du på framtiden?
EU:s klimatmål innebär en stark begränsning av försäljning av fordon som drivs av fossila drivmedel. Även om det är ett klimatmål som på sätt och vis innebär att vår verksamhet en dag kanske har ett slut så stöttar jag målet helt och fullt. Det är ett nödvändigt mål. Vi följer noga EU:s resonemang och agerande samt bilbranschens utveckling och analyserar samt justerar vår verksamhet utifrån potentiella fallgropar och möjligheter. Det återstår mycket arbete innan den nödvändiga och stora omställningen är klar. Under tiden som utvecklingen går framåt, vilket vi hejar på, och omställningen sker arbetar Hellsten Gears vidare med det vi gör bäst; återvinning för att reducera klimatpåverkan från de miljontals bilar som ännu rullar på våra vägar.

FAKTARUTA
Biltillverkare behöver säkerställa att utsläppssnåla och utsläppsfria fordon - elektriska bilar eller bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer - har en marknadsandel på 35 procent av försäljningen av nya bilar och skåpbilar år 2030, med ett mellanliggande mål på 20 procent fram till år 2025. 

Sålda personbilar i Sverige under första kvartalet 2021:

- ca. 8% elbilar
- ca. 30% laddhybrider (i laddhybrider finns oftast en traditionell växellåda)
- ca. 55% bensin- eller dieselbilar


Källor:
www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180925IPR14306/europaparlamentet-trycker-pa-for-renare-bilar-pa-eu-s-vagar-fram-till-2030
www.trafa.se

Text: Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

Senaste inläggen

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn