Hellsten Gears logo - small 600px

Årskrönika 2021

Om det är något livet lär oss, om och om igen, så är det att vi sällan har speciellt mycket kontroll över det som sker. Vi vill ha kontroll (ja, till och med kräver den) och engagerar oss i detaljerade planer bara för att ofta snopet finna att det i slutändan, mer eller mindre, blir som det blir. Vi gör en analys - Vad hände egentligen? - och konstaterar att saker fungerade eller löste sig, men kanske inte riktigt som vi hade tänkt. Är det då ett misslyckande eller framgång? Ingetdera?  

När 2021 gjorde entré hade vi tagit oss igenom 2020. Det gick ju okej, bitvis förvånansvärt bra, men mot slutet av 2020 var vi tilltufsade efter berg- och dalbanan Pandemi2020. Vi tittade med skräckblandad nyfikenhet mot 2021 och hoppades, liksom de flesta, att allt bara skulle bli som vanligt igen. Vi ville ha tillbaka vår normala vardag, kunna träffas på kontoret eller privat, göra saker tillsammans, slippa tänka på Covid19-tester, sjuksymptom och känna lugn igen. Men 2021 blev inte lugnt och stillsamt.

Arbetet med processer och rutiner intensifierades under slutet på 2020 och följde därför naturligt med in i 2021. Viktigt, ibland tråkigt och fyrkantigt men helt nödvändigt arbete för ett snabbt växande företag. Parallellt har vi arbetat med rätt prioriteringar, utbildning och passningsspel vilket är svåra områden men viktiga för arbetsmiljö, utveckling och stabilitet. Hela året har präglats av distansarbete, vilket har sina fördelar men även nackdelar. Distansarbete är ett modernt sätt att arbeta som är både flexibelt, bekvämt och praktiskt, men även ensamt, onyttigt för våra sociala hjärnor och ett arbetssätt som ställer stora krav på bland annat tillit och just rutiner. Vårt arbete med både affärskritiska områden och med individer och grupper skulle visa sig användbart, kanske till och med avgörande, när vi befann oss på stora avstånd från varandra och försäljningen accelererade från ingenstans.

Hellsten Gears har under 2021 haft några av företagets bästa försäljningsmånader någonsin, vårt team har utökats med fler medarbetare och vi har startat en ut- och ombyggnation eftersom vi behöver utrymme att växa snabbare. Anade vi att 2021 skulle bli så här? N-e-j!
/Johan Hellsten

Det var som om ett uppdämt behov plötsligt exploderade. Vår kunskap och erfarenhet om köpvanor samt toppar och dalar i verksamheten "slängdes ut genom fönstret". Redan under den tidiga, vanligtvis mer stillsamma, vårvintern ringde telefonerna oavbrutet och mejlboxarna fylldes med förfrågningar och orders. Inget var som vanligt, det gällde bara att hänga med! 
Hellsten Gears har under 2021 haft några av företagets bästa försäljningsmånader någonsin, vårt team har utökats med fler medarbetare och vi har startat en ut- och ombyggnation eftersom vi behöver utrymme att växa snabbare. Anade vi att 2021 skulle bli så här? N-e-j! Vi har även byggt ut och ihop våra interna system, utökat med en kundzon samt ett egenutvecklat annonssystem som tar oss ut i Europa, marknad för marknad. Vi har etablerat goda relationer med fler leverantörer som kommer hjälpa oss bredda vårt produktsortiment ytterligare och korta leveranstiderna. Som bonus har vi investerat i ett nytt CRM som tillåter oss att snabbare och mer resurseffektivt hantera ärenden. Alla dessa delar är viktiga när vi nu lyfter blicken mer än vad vi kunnat (eller vågat) göra på länge.

Tacksamhet är ett ord som vi valt att framhäva under 2021. Under en workshop som sammanföll med den amerikanska högtiden Thanksgiving i mörkaste november funderade vi på vad ordet innebär och vad vi är tacksamma för i vår vardag och på vår arbetsplats. Det blev samtal som både berörde och inspirerade. Tacksamhet över glädjen och de många skratt vi delar varje dag, även dagar när det är stressigt eller jobbigt. En tacksam känsla att vi tillsammans utgör en stabil grund, även i svajiga tider och att vi alltid finns där för varandra som kollegor och vänner. Tacksamhet för omtanke och engagemang. Tacksamhet att kunna vara sig själv, över att accepteras och att kunna prata från hjärtat och bli hörd. Vilken värme som spreds inombords. Fantastiska tankar att bära med sig framåt!

Det är oerhört glädjande att ha medarbetare som vill framåt, som strävar mot förbättring, som ser möjligheter, modigt tar steg mot förändring och som bryr sig om varandra. Det är ett fint team som varje dag styr företaget mot mål. Våra kunder måste också nämnas! Varje härligt återseende är en bekräftelse på att den tid vi lägger på att vårda våra befintliga kundrelationer är en korrekt prioritering och varje ny kund är en spännande möjlighet och ett intyg på att vi syns på rätt platser med rätt produkter. Nästa år fortsätter vi bygga starka och stabila samarbeten, för våra kunders framgång är vår framgång, och internt fortsätter vi utveckla individer och grupper. Vi rör oss framåt, mot spännande förändringar.

Jag är övertygad om att den grundtrygghet vi har i vår verksamhet, i vår affärsidé och i varandra kommer göra 2022 till ett fint år. Vis av erfarenhet vet jag att det nya året kommer med egna utmaningar och svårigheter men jag är trygg i att vi tillsammans löser det som kommer i vår väg. Och för att återknyta till min inledning om hur saker tenderar att bli lite som de vill... Nu för tiden ser vi varje oväntad händelse eller avvikelse från planen som en lärdom - aldrig någonsin som misslyckande. Vi har lärt oss att ett öppet sinne, acceptans och en önskan att lära gör oss starkare som individer, som grupp och som företag.

Med varma önskningar om ett friskt och fridfullt avslut på 2021.

Vd, Hellsten Gears AB

Text: Johan Hellsten och Ann-Sofie Skoglund
För mer information, kontakta:
Johan Hellsten, vd (johan.hellsten@hellstengears.com)
Ann-Sofie Skoglund, marknadskoordinator (annsofie.skoglund@hellstengears.com).

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn