Hellsten Gears logo - small 600px

Hente ordre / levere del selv

Viktig informasjon som du må ta hensyn til

Teksten gjelder hovedsakelig girkasser
Girkasser veier mellom 70 og 150 kg og gaffeltruck er alltid nødvendig for å laste/losse av en girkasse. Girkassene er pakket på halve eller hele paller med krager og lokk. Av sikkerhetsmessige årsaker, så vel som av ergonomiske årsaker, har lagerpersonalet ikke lov til å løfte løse girkasser for hånd.
  • Halvpall,  standard 2WD girkasse, mål  80x60x75 cm
  • Helpall, større 4WD girkasse, mål 120x80x60 cm

Krav til kjøretøy

Når girkasser lastes med lastebil stiller vi krav til kjøretøyet som skal levere eller hente girkasse. Personbiler anbefales generelt ikke som transportkjøretøy, men ettersom vi forstår at det ikke alltid er mulig å bruke et annet kjøretøy enn personbil, vil vi her understreke de absolutt viktigste punktene å ta hensyn til:

  • Unngå biler med høy terskel for bagasje. Dette gjør lasting/lossing med lastebil umulig.
  • Unngå biler med liten eller begrenset bagasjeplass.

Vi vil ikke laste et kjøretøy der vi risikerer å skade kjøretøyet med lastebilen.

Bagasjerom uten terskel fungerer ved lasting med gaffeltruck
Bagasjerom uten terskel fungerer ved lasting med gaffeltruck
Bagasjerom med terskel gjør lasting med gaffeltruck umulig.
Bagasjerom med terskel gjør lasting med gaffeltruck umulig.

*** MERK! ****** MERK! ***
Dersom hele pakken ikke kan lastes med lastebil av våre ansatte,
må kunden selv sørge for ompakking og lasting.

Før du returnerer en defekt girkasse

Deler som trengs ved montering av ny girkasse blir ofte etterlatt på den defekte delen som returneres til oss. Vi beholder ikke disse delene. Arbeidet med å montere den nye girkassen kan gjøres vanskelig, umulig eller unødvendig kostbart dersom viktige monteringsdeler mangler.

  • Vårt lagerpersonale kan ikke hjelpe til med etterlatte deler på den defekte girkassen.
  • Behold den defekte girkassen og la mekanikeren montere deler på/av under arbeidet. Returner den defekte girkassen først når installasjonen av den nye girkassen er fullført og kjøretøyet er i drift igjen.

Hente ordre / lever ødelagt del

Vår adresse er Varbergsvägen 416, SE-439 73 Fjärås, Sverige. Se kart under.
På stedet følger du pilen, banker på døren til logistikkavdelingen og venter på at personalet skal åpne.
Du må ha med deg:

For å hente ordre

  • Gyldig legitimasjon (uten dette deler vi ikke ut bestillingen).
  • Ordrebekreftelse eller ordrenummer.

For å levere ødelagt del

  • Ordrenummer

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon.

ADRESSE
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås
Sverige

KONTAKT
+46 300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FØLG OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn