Hellsten Gears logo - small 600px

Angående montering av girkasse

Girkassen er en av de mest kompliserte delene av bilen, og å bytte ut en girkasse er en stor operasjon. Arbeidet er både tidkrevende og noe komplisert. Det er fare for komplikasjoner underveis og etter endringen.
En erfaren bilmekaniker kan håndtere jobben sammen med våre spesialister som kan tilby teknisk support.

Ofte mer enn girkassen som må skiftes
Girkasser går i stykker, f.eks. av at clutchen er dårlig, og omvendt (dvs. en skadet manuell girkasse kan ødelegge clutchen). En ødelagt automatgir kan føre til at radiatoren blir fullstendig forurenset med rusk som sprer seg til den nye girkassen (som går i stykker) med mindre radiatoren skiftes.
For manuelle girkasser anbefales det at clutchen og ev svinghjul skiftes i forbindelse med skifte av girkasse. Dette betyr en svært liten ekstra arbeidskostnad når girkassen likevel er tatt ut av bilen samtidig som det i utgangspunktet er umulig å se med sikkerhet om clutchen/svinghjulet er komplett. På denne måten unngås den relativt vanlige situasjonen med at den nyinstallerte girkassen ikke fungerer. I verste fall går den i stykker igjen på grunn av clutchen. Dette dekkes ikke av noen garanti. Bestill derfor alltid en clutch sammen med girkassen.

Om arbeidstid og arbeidskostnader
Aktiv arbeidstid for å skifte girkasse varierer fra bil til bil. En enkel utskifting tar ca 3 arbeidstimer. Aktiv arbeidstid. En normal endring tar 8 timer. En komplisert girskifte tar opptil 20 arbeidstimer, hvis ingenting uforutsett skjer. Når bilen er noen år gammel ruster skruer, kabler blir sprø, fester slites, slanger sprekker osv. Dette gjør at deler noen ganger må bestilles eller styrebokser må programmeres. Da kan en endring ta lengre tid enn planlagt.

Om selve monteringsarbeidet
Før du starter arbeidet bør mekanikeren foreta en rekke kontroller som er dokumentert. Det er spesielt viktig for girkasser som gir automatisk (Automat, DSG etc.). Feilkoder fra alle bilens kontrollenheter må leses, oljen sjekkes, bilen prøvekjøres (hvis mulig) osv. Alt skal registreres og lagres, både av hensyn til verkstedet, av hensyn til kunden og av hensyn til leverandøren (av girkassen).

ADRESSE
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås
Sverige

KONTAKT
+46 300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FØLG OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn