Hellsten Gears logo - small 600px

Resirkulering vinner i det lange løp

Gjenvinning, ressursforvaltning og produsentansvar er hjørnesteiner i samfunnets strategier for bærekraftig utvikling. Sverige er blant de beste i verden på resirkulering og gjenvinning er faktisk vår kjernevirksomhet her hos Hellsten Gears AB. Vårt firma ble født ut fra ideen om at nesten alt kan repareres og gjenbrukes. For familien Hellsten er det mer enn bare ord, det er en livsstil som har gjennomsyret hele bedriftens måte å jobbe på siden 1983. Hver dag jobber vi innovativt og ansvarlig, gjennom resirkulering, ressursforvaltning og produsentansvar, mot et bedre miljø og bærekraftig utvikling.

Gjennom byttesystemet vårt er ødelagte girkasser, fordelingskasser, differensialer og turboer (som så mange andre kaster) integrert i en kontinuerlig syklus. Hver del er nøye renovert med mål om å fungere i mange år til. Deler som står i fare for å slites ut i løpet av en girkasse, fordelingskasse, differensial eller turbos estimerte levetid skiftes ut sammen med skadede komponenter, og for å forlenge levetiden til produktene, fikses kjente problemer eller svakheter som standard.
På salgstidspunktet byttes den renoverte delen mot en annen ødelagt del, som deretter tar sin plass i syklusen og vår fine resirkuleringsfilosofi. Gjennom hele renoveringskjeden jobber vi tett med våre leverandører og underleverandører for å legge til rette for gjenvinning. Våre strategier inkluderer økt bruk av resirkulerbare materialer og utfasing av farlige kjemikalier.
I en verden hvor ressursene er begrensede, er resirkulering det eneste alternativet. Bilindustrien er en medvirkende årsak til et dårligere klima, derfor må vi i bilindustrien jobbe hardere, smartere og mer løsningsorientert for å rettferdiggjøre vår eksistens. Hver renoverte eller brukte del som Hellsten Gears AB selger er faktisk et bidrag til miljøet. Derfor er det ikke bare viktig for oss, men faktisk helt avgjørende, å utnytte vår solide kunnskap til å resirkulere så mange deler som mulig. Vi bruker ressurseffektive kanaler for å få delene ut på markedet. Vår miljøstrategi inkluderer også å bruke miljøtilpassede logistikkløsninger og miljøsertifiserte transportmidler og dermed redusere vårt økologiske fotavtrykk.

Å enkelt kunne tilby fabrikkrenoverte og brukte girkasser, fordelingskasser, differensialer og turboer, pakket sammen med riktig garanti og support, blir en trygg og fremtidssikker virksomhet som kommer både miljøet og kunden til gode. Det er virkelig bærekraftig utvikling!

En studie fra Chalmers University of Technology, 2017, viser at renovasjonen av en enkelt girkasse reduserer GWP*, det globale oppvarmingspotensialet, med 36 % sammenlignet med GWP ved produksjon av en ny girkasse! På et enkelt år selger vi mange, mange renoverte og brukte girkasser. Hver renoverte eller brukte del vi håndterer er et eget bidrag til miljøet som etterlater et betydelig lettere karbonavtrykk. Arbeidet vårt gjør en forskjell. Derfor er det ikke bare viktig for oss, men faktisk helt avgjørende å bruke ekspertisen vår til å resirkulere så mange deler som mulig.

*GWP: et mål på en klimagass evne til å bidra til drivhuseffekten og global oppvarming.

ADRESSE
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås
Sverige

KONTAKT
+46 300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FØLG OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn