Hellsten Gears logo - small 600px

Garantivillkor

2 års garanti på både renoverat och begagnat

  • 2 års garanti på både renoverat och begagnat - bäst garanti i branschen.
  • Vår garanti täcker arbetskostnad.
  • Vår garanti täcker fraktskador och försvunnet gods.
  • Vår garanti skyddar mot programmeringsbekymmer, låsta styrenheter m.m.

Garantin gäller i 2 år efter fakturadatum och fordonet skall ha körts maximalt 40 000 km under garantitiden. Garantitiden och miltalsbegränsningen gäller både renoverade och begagnade produkter om inget annat anges . Produkter inköpta med fakturadatum 14 september 2020 eller tidigare har 1 års garanti förutsatt att fordonet har körts maximalt 40 000 km under garantiperioden. Produkter inköpta med fakturadatum 15 september 2020 eller senare har 2 års garanti förutsatt att fordonet har körts maximalt 40 000 km under garantiperioden
För vissa produkter ställs särskilda krav för att garantin ska gälla. Tilläggsvillkor framgår på skriftligt ordererkännande och på faktura.

Aktivering av garantin
Garantin aktiveras när mätarställning (vid montering) samt en detaljerad beskrivning av ursprungligt fel lämnas in till Hellsten Gears AB. Uppgifterna lämnas in i samband med beställning, i samband med returbokning av stomme, i efterhand per telefon 0300 742 20 eller via e-post sales@hellstengears.com. Informationen ska vara oss tillhanda senast 14 dagar efter montering.

Fullständiga garantivillkor

Garantivillkor från och med 2020-09-15

Särskilda garantivillkor momentomvandlare

Garantivillkor från och med 2020-09-15

Vi säljer normalt momentomvandlare (konverter/turbin) i samband med att en automatlåda lämnas in för renovering. Vi avråder från att åtgärda problem i automatlådor enbart genom att byta momentomvandlaren eftersom det ofta även är fel inne i automatlådan. På grund av nämnda omständigheter vad gäller byte av momentomvandlare så ger Hellsten Gears AB en begränsad garanti på nya och renoverade momentomvandlare som säljs löst.

Fordon med misstänkt problem ska omedelbart tas ur bruk.
Följdfel som uppstår på grund av fortsatt körning täcks inte av garantin.
» Kontakta kundtjänst

Garantivillkor fram till 2020-09-14

Garantivillkor fram till 2020-09-14

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
info@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn